THÔNG BÁO KHẢ NĂNG HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐẾN NGÀY 28/02/2021

Thực hiện văn bản số 4651/EVN-KD ngày 09/7/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Hiện nay có một số doanh nghiệp, hộ gia đình đã và đang quan tâm tham gia phát triển ĐMTMN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt…