Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 150 KWP Tại Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2020.

Điện năng lượng mặt trời  ngày nay đã trở thành một giải pháp hiệu quả nhất trong việc tiết kiệm điện, giảm hóa đơn tiền điện đáng kể cho văn phòng, cơ quan, nhà máy…Cục thuế  Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những cơ quan đi đầu đến việc tiết kiệm điện bằng cách…